Pantokrator

Ikona Pantokrator z cerkwi prawosławnej w Bartnem. Pochodzi najprawdopodobniej z przełomu XIX i XX wieku, malowana na grubej warstwie zaprawy położonej na płótnie przyklejonym do drewnianego podłoża. Błędy technologiczne w dużej mierze przyczyniły się do zniszczeń ikony. Nierównomiernie pracujące deski spowodowały odspojenie płótna wraz ze zbyt sztywną zaprawą, stąd wykruszenia gruntu i zniszczenia warstwy malarskiej.

W trakcie prac konserwatorskich usunięto drewniane podłoże, płótno zostało zrelaksowane i zaimpregnowane a odspojone łuski gruntów zostały podklejone. Usunięte zostały przebarwione przemalowania
i werniksy. Po wykonaniu dublażu uzupełniono zniszczone partie zapraw i złoceń oraz wykonano retusz warstwy malarskiej. płótno naciągnięto na nowe, stabilne, drewniane podłoże.

Cerkiew pw. Św. Kosmy i Damiana, Bartne.