O firmie

AD ARTE konserwacja zabytków została założona w 2010 roku przez Magdaleną Pryszcz, konserwatora z dyplomem Magistra Sztuki ze specjalizacją Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, otrzymanym
w 2007 roku na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Po studiach pracowała m.in. przy: sztukateriach w Kaplicy Wazów
w katedrze na Wawelu; sztukateriach elewacji Kościoła Wniebowzięcia NMP w Uchaniach; alabastrowym nagrobku Sieneńskich z kościoła Św. Wawrzyńca w Rymanowie; czy przy gotyckich portalach w Domu Długosza w Wiślicy.
Doświadczenie w konserwacji malarstwa sztalugowego i ochronie obiektów muzealnych zdobyła w trakcie stażu w Pracowni Konserwacji Malarstwa Sztalugowego w National Museum of Wales w Cardiff, w Wielkiej Brytanii.
W trakcie trwania trzyletniego projektu zachowującego rezerwatowy charakter dwóch Bloków na terenie Auschwitz I Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau realizowanego przez Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł sztuki w Warszawie
i Krakowie, pracowała przy konserwacji elementów ceramicznych
i ksylolitu.
Jako prywatnie praktykujący konserwator od wielu lat pracuje przy obiektach sakralnych m.in. z Tropia, Bartnego, Wołowca.