Strona główna

Firma zajmuje się konserwacją i restauracją szerokiego wachlarza dzieł sztuki od malarstwa sztalugowego na płótnie i podłożu drewnianym przez malarstwo ścienne, rzeźbę drewnianą i rzeźbę kamienną, struktury ołtarzowe, zabytkowe przedmioty użytkowe, detale i elementy złocone, po obiekty ceramiczne, metalowe
i ksylolit.

Mając na uwadze konieczność stabilizacji i zachowania oryginalnego charakteru każdego dzieła obiekty poddawane są pełnemu zakresowi konserwacji i restauracji z zastosowaniem możliwie minimalnej ingerencji oraz odwracalnych, nowoczesnych technik i materiałów.

Każdy obiekt traktowany jest indywidualnie a prace poprzedzone są dokładnym rozpoznaniem stanu zachowania, techniki oryginału
i przekształceń, co pozwala na dobranie odpowiednich metod postępowania konserwatorskiego.