Ołtarz główny w Tropiu

Ołtarz główny z kościoła pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta w Tropiu,  pochodzi z XVII wieku. Cały ołtarz był wielokrotnie przekształcany formalnie i kolorystycznie.

Obraz przedstawiający wniebowzięcie NMP w otoczeniu patronów kościoła datowany jest na 1626 rok, wykonany w technice olejnej na płótnie. Drewniana struktura nastawy oryginalnie malowana była
w technice temperowej: na podmalówce w kolorze czarnym położona została warstwa ciemnego błękitu. Złocenia i srebrzenia wykonane zostały w technice klejowej. Marmurowa mensa datowana na rok 1627 ustawiona jest na murowanym, tynkowanym
i polichromowanym stipesie.

W trakcie prac konserwatorskich usunięto wtórne nawarstwienia kolorystyczne, struktura drewna została odkażona i wzmocniona, uzupełnione zostały ubytki drewna, kamienia i zapraw, wykonano retusze warstwy kolorystycznej oraz złoceń i srebrzeń.

Konserwację ołtarza wykonano w kooperacji z firmą RENO Konserwacja Zabytków, która przeprowadziła konserwację obrazu, tabernakulum oraz restaurację złoceń nastawy.