Wrota ikonostasu

Wrota Królewskie i Wrota Diakońskie, XVIII w., tempera na desce, złocenia w technice klejowej, laserunek na srebrze. Wszystkie elementy, zarówno tablice z przedstawieniami figuralnymi jak
i dekoracja snycerska były wielokrotnie przemalowane. Prace konserwatorskie przywróciły pierwotną kolorystykę obiektów.

Ikonostas, I rząd, cerkiew pw. Opieki N.M.P., Wołowiec.