Rzeźba kamienna i detal architektoniczny

W zakresie rzeźby kamiennej mieszczą się wszystkie obiekty wykonane z marmuru, alabastru, granitu, wapienia
i piaskowca. Kondycja obiektu zależy w dużej mierze od tego czy znajduje się on na zewnątrz czy wewnątrz budynku, co nakazuje wybranie odpowiedniej metodologię konserwacji. Zakres samej restauracji  dyktowany jest rodzajem zniszczeń jak również charakterem i wartością historyczną danego dzieła.

Oprócz konserwacji rzeźby kamiennej firma posiada duże doświadczenie w dziedzinie sztukatorstwa od przygotowywania modeli, stiuków, przez wykonywanie tradycyjnych form gipsowych
i silikonowych oraz wykonywanie szablonów i ciągnięcie profili.