Rzeźba drewniana

Firma zajmuje się konserwacja szeroko pojętej rzeźby drewnianej, najczęściej polichromowanej z elementami złoconymi, od rzeźby pełnej, przez snycerkę, po ramy obrazów. Rekonstrukcje
i uzupełnienia ubytków drewna wykonywane są w masie syntetycznej o właściwościach zbliżonych do drewna, lub jeżeli zniszczenia są znaczne, elementy dorzeźbiane są w drewnie gatunkowo dobranym do oryginału, najczęściej drewnie lipowym. Oprócz standardowej procedury wzmocnienia strukturalnego drewna niezwykle ważna jest dezynsekcja i profilaktyka przeciw drewnojadom. Pozostałe etapy prac są podobne jak w przypadku malarstwa.