Rzeźba Chrystus przy słupie

XVIII wieczna rzeźba w stylu ludowym “Chrystus przy słupie” albo “Chrystus biczowany”. Figura była wielokrotnie przemalowana, słup oraz podstawa częściowo nadpalone, drewno w wyniku zmiennych warunków atmosferycznych było bardzo popękane. W trakcie prac usunięto wszystkie wtórne nawarstwienia, struktura drewna została wzmocniona i odkażona, uzupełniono ubytki wszystkich warstw technologicznych.

Kapliczka przydrożna, Skrzydlna.