Rokokowa chrzcielnica

Unikatowa rokokowa chrzcielnica z 1774 roku, składająca się
z drewnianej nastawy/szafy z trzema obrazami i niszy z kamiennym (drobnoziarnisty piaskowiec), polichromowanym naczyniem chrzcielnym. Nastawa polichromowana w technice kazeinowej, złocenia w technice klejowej na pomarańczowy pulment, obrazy na desce w technice olejnej przedstawiające: w nastawce Obrzezanie, w części środkowej Chrzest Chrystusa, w części dolnej Chrzest dziecka szlacheckiego i chłopskiego.

Ściana południowa kościoła pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta, Tropie.