Młodopolskie malowidła

Dekoracja malarska kościoła pw. NSPJ w Lubczy. Młodopolskie malowidła autorstwa J. Krzeczkowskiego ze Lwowa powstały w latach 1912-13. Wykonane w technice olejnej, z elementami złoconymi i srebrzonymi. Malowidła były wielokrotnie przemalowane farbami klejowymi i akrylowymi. Pomimo licznych uszkodzeń warstwy malarskiej i tynku w partiach figuralnej udało się odtworzyć scenę Nauczania Chrystusa w Światyni. Symetrycznosć i powtarzalnosć dekoracji ornamentalnej pozwoliła na rekonstrukcję niezachowanych obszarów, także w dolnej częsci ścian.