Malowidła w cerkwi w Wołowcu

Dekoracja malarska cerkwi na przestrzeni wieków była wielokrotnie przekształcana. W trakcie postępujących etapami prac konserwatorskich odsłaniane i zachowywane są dwie najstarsze warstwy oraz świadki trzeciej warstwy historycznej, późniejsze przemalowania są usuwane. Najstarsza polichromia z ornamentem rocaillowym datowana jest na II połowę XVIII wieku, najlepiej zachowana jest na jednej belce wschodniej strony namiotowego dachu, oraz śladowo na ścianie północnej w formie kwiatowych
i roślinnych girland. Druga warstwa chronologiczna z XIX wieku występuje w całej cerkwi. Jest to polichromia patronowa oraz naśladująca architekturę z marmoryzowanymi niszami na ścianach
i niebiosa w górnej części namiotowego dachu z główkami cherubinów, oraz oryginalnie cztery sceny figuralne w dolnych połaciach namiotowego dachu. Na stronie północnej śladowo zachowało się przedstawienie zgodne z wezwaniem cerkwi Matka Boska Pokrow (Opieki lub Płaszczowa), na ścianie zachodniej Wizja Św. Konstantyna, a na ścianie południowej Wniebowzięcie Eliasza.
Z powodu zniszczeń konstrukcyjnych drewna powstałych po II W.Ś., kiedy cerkiew nie była użytkowana, wymienione zostały belki nad ikonostasem a scena na ścianie wschodniej nie zachowała się. Po konsultacjach z historykiem sztuki ustalono, że najodpowiedniejsze (również pod względem teologicznym) będzie wykonanie aranżacji konserwatorskiej z przedstawieniem Wschodniej Bramy Jerozolimy, które nawiązuje do maryjnego wezwania świątyni.

Zarówno pierwsza jak i druga warstwa chronologiczna retuszowane są kreską, w przypadku pierwszej warstwy retusz stosowany jest bardzo oszczędnie, tylko aby podkreślić zarys ornamentyki. Niezachowane partie malarskie drugiej warstwy historycznej malowane są “na nowo” tak, aby odróżnić je od zachowanych obszarów poddanych retuszowi.

Prace wykonane przy współpracy z firmą RENO Konserwacja Zabytków Katarzyna Siwczyńska.