Malarstwo sztalugowe na podłożu płóciennym

Zakres prac podyktowany jest stanem technicznym obrazu, zarówno warstwy malarskiej jak i warstwy gruntu i podłoża. Pełny zakres prac obejmuje: oczyszczenie powierzchni od strony lica i odwrocia, konsolidację osłabionych i osypujących się warstw, usunięcie przebarwionych i nieoryginalnych nawarstwień kolorystycznych, sklejenie rozdarć płótna i wklejenie protez i dublaż. Następnie uzupełniane są ubytki gruntu. Przed uzupełnieniem ubytków warstwy malarskiej powierzchnia obrazu zabezpieczana jest werniksem
i ponownie zabezpieczana po wykonaniu retuszy warstwy kolorystycznej.

Zdjęcia pokazują poszczególne zabiegi konserwatorskie na przykładach różnych obiektów.