Malarstwo sztalugowe na podłożu drewnianym

Zabiegi konserwatorskie przy obrazach na podłożu drewnianym łączą problematykę malarstwa sztalugowego na płótnie i rzeźby.
Po oczyszczeniu powierzchni, usuwane są przemalowania, wtórne elementy i zaprawy. Kolejne zabiegi obejmują impregnację strukturalną drewna i stabilizację podłoża oraz dezynsekcję, uzupełnienie ubytków drewna i zapraw, retusz warstwy malarskiej
i zabezpieczenie powierzchni.

Zdjęcia pokazują przykładowe zabiegi przeprowadzone przy ikonie Matka Boska z Dzieciątkiem z cerkwi w Wołowcu.