Malarstwo ścienne

Malarstwo ścienne z zależności od podłoża i techniki wykonania
i stanu zachowania wymaga zastosowania różnych środków materiałów. Najbardziej ogólnie właściwe zabiegi konserwatorskie można sprowadzić do kilku etapów: wstępna konsolidacja
i oczyszczenie powierzchni, odkażenie i impregnacja strukturalna podłoża, następnie zabiegi estetyczne czyli uzupełnienie ubytków podłoża i gruntów oraz retusz warstwy malarskiej.