Ikony Proroków

Ikony Proroków, XVIII w., tempera na drewnie, srebrzenia w technice klejowej, laserunek na srebrze.

Ikonostas, IV rząd, cerkiew pw. Opieki N.M.P., Wołowiec.