Fotografia w światłach analitycznych

W trakcie konserwatorskich, wykonywane są zdjęcia obiektów
w światłach analitycznych  (IR, UV, Rtg i w świetle sodowym) obrazujących zakres i rodzaj wtórnych przekształceń, podmalówki czy zmiany koncepcyjne autora.