Ceramika, Blok A2 i A3, Muzeum Auschwitz

Projekt konserwacji rezerwatowych bloków A2 i A3 na terenie Auschwitz I Muzeum w Oświęcimiu. Prace objęły konserwację
(w zakresie zachowawczym) wyposażenia ceramicznego bloków czyli pieców kaflowych w pomieszczeniach oraz łaźni z elementami ksylolitowymi i cementowymi.

Bloki A2, A3, Auschwitz I, Muzeum Narodowe Auschwitz – Birkenau, Oświęcim.