Ambona

Ambona datowana na II połowę XVIII wieku. polichromia wykonana w technice temperowej, z marmoryzacją nawiązującą do kolorystyki pozostałego wyposażenia kościoła. Wielokrotnie przekształcona kolorystycznie, także formalnie. W trakcie prac konserwatorskich usunięto wtórne przemalowania, odtworzono złocenia i wykonano retusze oryginalnej warstwy malarskiej.

Ściana południowa kościoła pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta, Tropie.